Xác định số Oxi hóa các chất trong phản ứng sau: Trong phản ứng sau: 10FeSO4 + KMnO4 + 8H2SO4 –> 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 +8H2O Cho biết: FeSO4 là

Question

Xác định số Oxi hóa các chất trong phản ứng sau:
Trong phản ứng sau: 10FeSO4 + KMnO4 + 8H2SO4 –> 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 +8H2O
Cho biết: FeSO4 là chất gì?
H2SO4 là chất gì?

in progress 0
Claire 4 tuần 2021-08-15T23:14:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:15:31+00:00

  Đáp án:

  $10Fe^{+2}SO_{4} + KMn^{+7}O_{4} + 8H_{2}SO_{4} –> 5Fe_{2}^{+3}(SO_{4})_{3} + K_{2}SO_{4} + 2Mn^{+2}SO_{4} +8H_{2}O$

  – FeSO4 là chất khử

  – H2SO4 ko thay đổi số oxi hóa

  – KMnO4 là chất oxi hóa

   

  0
  2021-08-15T23:16:19+00:00

  $FeSO_4:Fe^{+2},S^{+6},O^{-2}$

  $KMnO_4: K^{+1},Mn^{+7},O^{-2}$

  $H_2SO_4: H^{+1},S^{+6},O^{-2}$

  $Fe_2(SO_4)_3 : Fe^{+3},S^{+6},O^{-2}$

  $K_2SO_4:K^{+1}, S^{+6},O^{-2}$

  $MnSO_4:Mn^{+2},S^{+6},O^{-2}$

  $H_2O: H^{+1},O^{-2}$

  $FeSO_4$ là chất khử vì có $Fe^{+2}$ thành  $Fe^{+3}$

  $H_2SO_4$ là chất tạo môi trường axit vì số oxh không thay đổi 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )