xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây: CO2, H2O, SO3, NH3,NO, NO2,Na+,Cu2+, Fe2+,Fe3+,Al3+

Question

xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây:
CO2, H2O, SO3, NH3,NO, NO2,Na+,Cu2+, Fe2+,Fe3+,Al3+

in progress 0
Genesis 5 ngày 2021-12-04T06:10:44+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:11:56+00:00

  CO2: C có số oxh là +4, O có số oxh là -2 

  H2O: H+1, O-2 

  SO3: S+6, O-2 

  NH3: N-3, H+1 

  NO: N+2, O-2 

  NO2: N+4, O-2 

  Na+: Na+1 

  Cu2+: Cu+2 

  Fe2+: Fe+2 

  Fe3+: Fe+3 

  Al3+: Al+3

  0
  2021-12-04T06:12:08+00:00

  CO2: C+4, O-2 

  H2O: H+1, O-2 

  SO3: S+6, O-2 

  NH3: N-3, H+1 

  NO: N+2, O-2 

  NO2: N+4, O-2 

  Na+: Na+1 

  Cu2+: Cu+2 

  Fe2+: Fe+2 

  Fe3+: Fe+3 

  Al3+: Al+3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )