Xác định số oxi hóa của nguyên tố lưu huỳnh trong ba hợp chất sau: H2S, SO2, SO3.​ 0, +4, +6-2; +6; + 6-2; +4; +6-2; 0; +4

Question

Xác định số oxi hóa của nguyên tố lưu huỳnh trong ba hợp chất sau: H2S, SO2, SO3.​
0, +4, +6-2; +6; + 6-2; +4; +6-2; 0; +4

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-10-22T23:48:44+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T23:50:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số oxi hóa của S là x

  Hidro có số oxi hóa là +1 ; Oxi có số oxi hóa là -2

  a. -2.1 + x.1 = 0⇒ x = -2 . Vậy trong H2S , S có số oxi hóa là -2

  b. x.1 – 2.2 = 0 ⇒ x = +4 . Vậy trong SO2 , S có số oxi hóa là +4
  c. x.1 – 2.3 = 0  ⇒ x = +6 . Vậy trong SO3 , S có số oxi hóa là +6

   

  0
  2021-10-22T23:50:26+00:00

  Đáp án:

   Lần lượt -2;+4;+6

  Giải thích các bước giải: vì số õy hóa trong 1 hợp chất bù trừ cho nhau luôn bằng 0. Số oxi hóa H là 1, O là -2 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )