Xác định tên gọi của mỗi miền nước ta sau hiệp định Giơnevơ 1954

Question

Xác định tên gọi của mỗi miền nước ta sau hiệp định Giơnevơ 1954

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-08-07T18:58:54+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:00:00+00:00

  Bắc Kì→Miền Bắc

  Trung Kì→Miền Trung

  Nam Kì→Miền Nam

  CHO MIK XIN CTLHN NHÉ

  0
  2021-08-07T19:00:31+00:00

  Xác định tên gọi của mỗi miền nước ta sau hiệp định Giơnevơ 1954

  Giải :

  Bắc Kì→Miền Bắc .

  Trung Kì→Miền Trung .

  Nam Kì→Miền Nam .

  Cho mik ctlhn và 5 sao nhé 

                   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )