xác định thành phần biệt lập trong câu sau và cho biết tên gọi của hạt vật gặp đó Chao ôi bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội Hãn Hữu cho s

Question

xác định thành phần biệt lập trong câu sau và cho biết tên gọi của hạt vật gặp đó Chao ôi bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội Hãn Hữu cho sáng tác nhưng hoàn cảnh sáng tác còn là một chặng đường dài

in progress 0
Allison 3 tuần 2021-07-11T13:18:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:20:02+00:00

  Thành phần biệt lập trong câu: ” Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hạn hữu cho sáng tác nhưng hoàn cảnh sáng tác còn là một chặng đường dài.” 
   
  Trong đó, ” Chao ôi” là thành phần cảm thán.

  (Đây rõ ràng là ngữ văn sao bạn lại để môn là công nghệ ._.)

  0
  2021-07-11T13:20:04+00:00

  Thành phần biệt lập ” Chao ôi”
   -> là thành phần cảm thán.

  chúc bn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )