Xác định thành phần chính, thành phần phụ, là câu đơn hay câu ghép trong câu sau:(1) Trên cánh đồng phì nhiêu chạy dài theo con sông Hậu, đàn cò trắng

Question

Xác định thành phần chính, thành phần phụ, là câu đơn hay câu ghép trong câu sau:(1) Trên cánh đồng phì nhiêu chạy dài theo con sông Hậu, đàn cò trắng và đàn vịt trời đang bay lươn
(2) Từ ngày đầu mới mở cổng trường, chị tính, chị của tôi, đã có mặt

in progress 0
Aubrey 3 tuần 2021-07-09T22:43:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:44:37+00:00

  Xác định thành phần chính, thành phần phụ, là câu đơn hay câu ghép trong câu sau:

  (1) Trên cánh đồng phì nhiêu chạy dài theo con sông Hậu

                          Thành phần phụ ( TN )

       đàn cò trắng và đàn vịt trời/ đang bay lươn

             ( CN )   Thành phần chính    ( VN )

  Câu đơn ( Vì có 1 cụm chủ ngữ, vị ngữ )

  2) Từ ngày đầu mới mở cổng trường,

          Thành phần phụ ( TN )

  chị tính, chị của tôi, / đã có mặt

              (CN )   TP chính ( VN )

  Câu đơn( Vì có 1 cụm chủ ngữ, vị ngữ )

  Xin  trả lời hay nhất !

  #HAPPINESS

  HOK TỐT !

  0
  2021-07-09T22:44:39+00:00

  $#Sunn$

  `(1)` Trên cánh đồng phì nhiêu chạy dài theo con sông Hậu, đàn cò trắng và đàn vịt trời đang bay lươn.   (Câu đơn)

  `(2)` Từ ngày đầu mới mở cổng trường, chị tính, chị của tôi, đã có mặt. (Câu đơn)

  $\text{*) Chú thích:}$

  Gạch chân: Trạng ngữ (thành phần phụ)

  In đậm: Chủ ngữ (thành phần chính)

  In nghiêng: Vị ngữ (thành phần chính)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )