xác định thể tích khí CLO CL2 thu được (đktc) khi cho 8.7g MnO2 tác dụng hết với dd HCL đặc . Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn

Question

xác định thể tích khí CLO CL2 thu được (đktc) khi cho 8.7g MnO2 tác dụng hết với dd HCL đặc . Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn

in progress 0
Bella 3 ngày 2021-12-06T18:37:09+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:39:00+00:00

  Đáp án:

   V Cl2=2,24 lít

  Giải thích các bước giải:

   MnO2 + 4HCl —> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  Ta có: nMnO2=8,7/(55+16.2)=0,1 mol

  -> nCl2=nMnO2=0,1 mol

  ->V Cl2=0,1.22,4=2,24 lít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )