Xác định thời điểm và giải thích vì sao cần cung cấp N và K đúng thời điểm , liều lượng cho cây trồng mình cần gấp

Question

Xác định thời điểm và giải thích vì sao cần cung cấp N và K đúng thời điểm , liều lượng cho cây trồng mình cần gấp

in progress 0
Adalynn 2 tuần 2021-11-28T14:51:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:52:47+00:00

  Đáp án: Đạm là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với dinh dưỡng cây trồng, là thành phần cơ bản của protein, bón N tốt nhất ở giai đoạn sinh trưởng, còn đối với những cây lấy hạt, quả. Bón vào giai đoạn thu hoạch sẽ làm cây tập trung phát triển cơ quan sinh dưỡng mà không tạo được năng suất.

  Kali xúc tiến quá trình quang hợp, tổng hợp hydrat cacbon và gluxit của cây, tạo đường và tinh bột nhờ tăng cường sự vận chuyển các sản phẩm quang hợp về các cơ quan dự trữ, do vậy nên bó Kali ở giai đoạn tạo quả, hạt.

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-11-28T14:53:06+00:00

  Đạm là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với dinh dưỡng cây trồng, là thành phần cơ bản của protein, bón N tốt nhất ở giai đoạn sinh trưởng, còn đối với những cây lấy hạt, quả. Bón vào giai đoạn thu hoạch sẽ làm cây tập trung phát triển cơ quan sinh dưỡng mà không tạo được năng suất.

  Kali xúc tiến quá trình quang hợp, tổng hợp hydrat cacbon và gluxit của cây, tạo đường và tinh bột nhờ tăng cường sự vận chuyển các sản phẩm quang hợp về các cơ quan dự trữ, do vậy nên bó Kali ở giai đoạn tạo quả, hạt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )