xác định tính chẵn lẻ của hàm số y=|x+1|

Question

xác định tính chẵn lẻ của hàm số y=|x+1|

in progress 0
Katherine 5 tháng 2021-07-10T19:53:51+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:54:54+00:00

  $D=\mathbb{R}$

  $f(-x)=|-x+1|=|x-1|\ne \pm f(x)$

  $\to$ hàm số không chẵn không lẻ

  0
  2021-07-10T19:55:49+00:00

  Đáp án: không chẵn, không lẻ.

   

  Giải thích các bước giải:

  Tập xác định: $D =\mathbb{R}$ 
  $⇒ \forall x \in D ⇒ -x \in D$ 
  Có: $f(-x) =| (-x)+1| =|-x +1| \ne f(x) \ne -f(x)$
  $⇒$ Hàm số không chẵn, không lẻ. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )