Xác định tính chẵn lẻ của hso Y= 1+cosxsin(3pi/2-2)

Question

Xác định tính chẵn lẻ của hso
Y= 1+cosxsin(3pi/2-2)

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-07-28T16:45:05+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:46:16+00:00

  $y(x)=1+\cos x\sin\Big(\dfrac{3\pi}{2}-2\Big)$

  $=1+\cos x\sin\Big(\dfrac{-\pi}{2}-2\Big)$

  $=1-\cos x.\cos x$

  $=1-\cos^2x$

  $=\sin^2x$

  $y(-x)=\sin^2(-x)=\sin^2x=y(x)$

  $\Rightarrow$ hàm số chẵn

  0
  2021-07-28T16:46:46+00:00

  Đáp án:

  Hàm số chẵn

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  y = 1 + \cos x.\sin \left( {\dfrac{{3\pi }}{2} – 2x} \right)\\
   = 1 + \cos x.\sin \left( {\dfrac{\pi }{2} – 2x} \right)\\
   = 1 + \cos x.\cos \left( {2x} \right)\\
  y\left( { – x} \right) = 1 + \cos \left( { – x} \right).\cos \left( { – 2x} \right)\\
   = 1 + \cos x.\cos 2x = y\left( x \right)
  \end{array}\)

  ⇒ Hàm số chẵn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )