Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của một parabol: y = x^2 – 3x + 2 Giải giúp e

Question

Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của một parabol: y = x^2 – 3x + 2
Giải giúp e

in progress 0
Liliana 3 tuần 2021-08-15T22:43:32+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T22:44:45+00:00

  Đáp án:I(3/2;-1/4)

  A(0;2)

  B(1;0) và C(2;0)

  Giải thích các bước giải: delta= (-3)^2-4*1*2=1

  tọa đỉnh I là Xi= -b/2a=3/2

  Yi= -delta/4a=-1/4

  =>I(3/2;-1/4)

  Giao điểm với trục tung => x=0, pt y trở thành y=2 => A(0;2)

  Giao điểm với trục hoành => y=0, =>x^2-3x+2=0 => x=1 hoặc x=2 

  =>B(1;0) và C(2;0)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )