xác định trên bản đồ vị trí địa lí các trung tâm công nghiệp ở ĐNB , chức năng chuyên ngành từng trung tâm.

Question

xác định trên bản đồ vị trí địa lí các trung tâm công nghiệp ở ĐNB , chức năng chuyên ngành từng trung tâm.

in progress 0
Samantha 2 tuần 2021-07-12T10:40:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:41:34+00:00

  Trung tâm công nghiệp rất lớn: TP. Hồ Chí Minh: Luyện kim/cơ khí/ điện tử/ sản xuất ô tô/ …………….

  – Các trung tâm công nghiệp lớn:

  + Hà Nội: Luyện kim/ cơ khí/ sản xuât ô tô/ điện tử/  chế biến nông sản/ giấy/ ……………….

  no comment

  0
  2021-07-12T10:42:16+00:00

  xác định trên bản đồ vị trí địa lí các trung tâm công nghiệp ở ĐNB , chức năng chuyên ngành từng trung tâm.

  Trả lời: 

  – Trung tâm công nghiệp rất lớn: TP. Hồ Chí Minh: Luyện kim đen, luyện kim màu, cơ khí, điện tử, sản xuất ô tô, đóng tàu, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, chế biến nông sản, sản xuất giấy, xenlulô.

  – Các trung tâm công nghiệp lớn:

  + Hà Nội: Luyện kim đen, cơ khí, sản xuât ô tô, điện tử, hóa chất, dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, sản xuất giấy, xenluno……………….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )