Xác định từ láy và từ ghép trong bài ca dao số 4 những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người và phân loại

Question

Xác định từ láy và từ ghép trong bài ca dao số 4 những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người và phân loại

in progress 0
Clara 1 năm 2021-11-21T07:29:48+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:31:23+00:00

  #BTTB  

  Từ láy : mênh mông, bát ngát, đòng đòng, phất phơ.

  Từ láy bộ phận : mênh mông, bát ngát, phất phơ.

  Từ láy toàn bộ : đòng đòng.

  0
  2021-11-21T07:31:37+00:00

  Từ láy: mênh mông, bát ngát, đòng đòng, phất phơ

  Từ láy bộ phận: mênh mông, bát ngát, phất phơ

  Từ láy toàn bộ: đòng đòng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )