Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu sau : tất cả cùng đồng lòng “chống dịch như chống giặc”

Question

Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu sau : tất cả cùng đồng lòng “chống dịch như chống giặc”

in progress 0
Cora 5 tháng 2021-07-08T23:52:32+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:53:51+00:00

  Biện pháp tu từ so sánh “Chống dịch” với chống giặc

  Tác dụng: gợi hình dung sinh động, cụ thể về sự quan trọng, cấp thiết của chống dịch. Giúp ta hiểu được sự nguy hại của đại dịch. Và đó cũng là lời gửi gắm, nhắc nhở mỗi người cần không ngừng nhận thức về ảnh hưởng của dịch để có thể có ý thức tốt nhất của mình trong công cuộc phòng dịch. 

  0
  2021-07-08T23:54:25+00:00

  – BPTT: so sánh.

  – Tác dụng: Lấy việc chống giặc để so sánh với việc chống dịch hay nói cách khác là lấy sự nguy hiểm của giặc ngoại xâm để so sánh  nhằm làm nổi bật sự nguy hiểm của dịch  bệnh.

  Bn tham khảo ^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )