ac ơi đạo hàm cho em ý này với ạ, em cảm ơn:” $y=log_2(x^2-2x)$

Question

ac ơi đạo hàm cho em ý này với ạ, em cảm ơn:” $y=log_2(x^2-2x)$

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-10-06T00:33:58+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T00:35:01+00:00

  Lời giải: $y’=\frac{2x-2}{(x^2-2x)ln2}$ c nhÉ

  0
  2021-10-06T00:35:09+00:00

  Lời giải: Sử dụng công thức đạo hàm của hàm hợp (log u)’= $\frac{u’}{u.ln(u)}$

  Từ đó ta được:

  y’= $\frac{2x-2}{(x^2-2x).ln2}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )