ACE giúp vơi Tìm số nguyên n thỏa mãn 2n+1 chia hết cho n-2 trình bày dễ hiểu nhé Cho 10 phút thôi ko là ko cho ai CTLHN

Question

ACE giúp vơi
Tìm số nguyên n thỏa mãn 2n+1 chia hết cho n-2
trình bày dễ hiểu nhé
Cho 10 phút thôi ko là ko cho ai CTLHN

in progress 0
Valentina 2 giờ 2021-10-12T01:40:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:41:59+00:00

  $\text{2n+1 chia hết cho n-2}$

  `->` $\text{[(2n-4)+5] chia hết cho n-2}$

  `->` $\text{[2(n-2)+5] chia hết cho n-2}$

   $\text{Vì 2(n-2) chia hết cho n-2}$

  `->` $\text{5 chia hết cho n-2}$

  `->` $\text{n-2 là ước của 5}$

  `->` $\text{n-2 € {-5 ; -1 ; 1 ; 5 }}$
    `->` $\text{n € { -3 ; 1 ; 3 ; 7 }}$

   

  0
  2021-10-12T01:42:21+00:00

  2n + 1 ⋮ n – 2

  => 2n – 4 + 5 ⋮ n – 2

  => 2. (n – 2) + 5 ⋮ n – 2

  Mà lại có: 2. (n – 2) ⋮ n – 2

  => 5 ⋮ n – 2

  => n – 2 ∈ Ư (5)

  => n – 2 ∈ {1; -1; 5; -5}

  => n ∈ {3; 1; 7; -3}

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )