ad giúp e vơí tìm x |x-3,5| + |x-1,3|=0

Question

ad giúp e vơí
tìm x
|x-3,5| + |x-1,3|=0

in progress 0
Piper 2 năm 2021-08-22T14:28:41+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:30:15+00:00

   /x-3,5/+/x-1,3/=0
  do /x-3,5/>=0; /x-1,3/>=0
  nên /x-3,5/+/x-1,3/=0 khi x-3.5=0 và x-1.3=0
  vậy x= 3,5 và x=1.3

  Hidden ninja

  chanh ăn nho9509

  chanh gửi nè

   

  0
  2021-08-22T14:30:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    | $x$ $-$ $3,5$ | $+$ | $x$ $-$ $1,3$ | $=$ $0$

  Do | $x$ $-$ $3,5$ | $>=$ $0$ ;  | $x$ $-$ $1,3$ | $>=$ $0$

  Nên | $x$ $-$ $3,5$ | $+$ | $x$ $-$ $1,3$ | $=$ $0$   khi   $x$ $-$ $3,5$ $=$ $0$   và   $x$ $-$ $1,3$ $=$ $0$ .

  Vậy $x$ $=$ $3,5$ và $x$ $=$ $1,3$ .

  Xin hay nhất !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )