Ai bt bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt ko nêu ý nghĩa của bài trong cuộc chiến chống Tống

Question

Ai bt bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt ko nêu ý nghĩa của bài trong cuộc chiến chống Tống

in progress 0
Aubrey 1 tuần 2021-08-29T14:20:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:21:50+00:00

  bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên, khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và  nêu  ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược.

  Xin hay nhất 

  0
  2021-08-29T14:21:57+00:00

  Ý nghĩa của bài Nam Quốc Sơn Hà là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên, khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước & nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược. (Nhằm khích lệ quân đội nước ta quyết tâm chống giặc ngoại xâm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )