Ai chỉ giùm mình cách nối sơ đồ cành cây trong Sinh vs. Cái gì mà nối A vs b vs b…?? Hoặc áp dụng nó vào bài tập này cho dễ hiểu hơn nhé: VD: Aa+ x

Question

Ai chỉ giùm mình cách nối sơ đồ cành cây trong Sinh vs. Cái gì mà nối A vs b vs b…??
Hoặc áp dụng nó vào bài tập này cho dễ hiểu hơn nhé:
VD: Aa+ x Bb
(giúp mình vs. Mình cần gấp. Mình cảm ơn n)

in progress 0
Rylee 3 tháng 2021-09-10T22:17:47+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T22:19:03+00:00

   P : Aa  lai Bb

  G : A, a       B,b

  F         1AB :1Ab:1 aB:1ab

   

  0
  2021-09-10T22:19:46+00:00

  Đáp án:

  p: Aa x Bb

  G: A,a   B,b

  F1: AB: Ab:Ba:ab

    ( 3 trội :1 lặn ) 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )