Ai chỉ mình cách chứng minh tam giác đi =(( Cho hình ví dụ rồi giải cho mình xem zới MÌNH SẮP THI GIỮA KÌ RỒI MÀ VẪN CHẲNG HIỂU GÌ VỀ HÌNH HỌC =((

Question

Ai chỉ mình cách chứng minh tam giác đi =((
Cho hình ví dụ rồi giải cho mình xem zới
MÌNH SẮP THI GIỮA KÌ RỒI MÀ VẪN CHẲNG HIỂU GÌ VỀ HÌNH HỌC =((

in progress 0
Lyla 13 phút 2021-09-17T12:38:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T12:39:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   hình học gồm nhiều thể loại 

  1 cm tam giác = nhau

  2 đg xiên

  3bđt tam giác 

  4 tính chất tia phân giác 

  5 đg trung tuyến 

  ……………. bạn học lại những thứ đo xem nhiều bài của hỏi đáp 24h trên youtube thì bạn sẽ giỏi ngay thôi 

  0
  2021-09-17T12:39:43+00:00

  @Bơ

  Các cách chứng minh tam giác:

  Hai tam giác bằng nhau là có các cặp cạnh tương ứng bằng nhau và các cặp góc tương ứng bằng nhau:

  + cgc( cạnh góc cạnh).

  + gcg( góc cạnh góc).

  + ccc( cạnh cạnh cạnh).

  + ch-gn( cạnh huyền góc nhọn).

  + ch-cgv( cạnh huyền cạnh góc vuông).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )