Ai cho em hỏi `C_2H_2` tác dụng vừa đủ với `Br_2` là tác dụng qua 1 giai đoạn (sp là `C_2H_2Br_2`) hay là qua 2 giai đoạn (sp là `C_2H_2Br_4`)

Question

Ai cho em hỏi `C_2H_2` tác dụng vừa đủ với `Br_2` là tác dụng qua 1 giai đoạn (sp là `C_2H_2Br_2`) hay là qua 2 giai đoạn (sp là `C_2H_2Br_4`)

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-07-24T18:40:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:41:43+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Khi dẫn qua $C_2H_2$ qua dung dịch $Br_2:$

  $CH\equiv CH + Br-Br\to CHBr=CHBr$

  $CHBr=CHBr + Br – Br\to CHBr_2-CH_2Br_2$

  Nếu $Br_2$ dùng dư, viết gộp lại thành: $CH\equiv CH + 2Br-Br\to CHBr_2-CH_2Br_2$

  0
  2021-07-24T18:41:50+00:00

  Phản ứng cộng brom xảy ra hai giai đoạn:

  $CH\equiv CH+Br_2\to CHBr=CHBr$

  $CHBr=CHBr+Br_2\to CHBr_2-CHBr_2$

  Nếu brom dư, ta viết phương trình sau:

  $CH\equiv CH+2Br_2\to CHBr_2-CHBr_2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )