ai cho mình câu trả lời nhanh nhất đc 5 vote và trả lời hay nhất x+2+3+6+5+88x88x49x5x6x4x7=318743065 trả lời câu hỏi phụ luôn làm sao để nhắn tin trê

Question

ai cho mình câu trả lời nhanh nhất đc 5 vote và trả lời hay nhất
x+2+3+6+5+88x88x49x5x6x4x7=318743065
trả lời câu hỏi phụ luôn
làm sao để nhắn tin trên ioe

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-07-21T01:25:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:27:28+00:00

  *Đề hơi sai nha! Sửa lại thành: 318743065

  x+2+3+6+5+88×88×49×5×6×4×7=318743065

  ⇒x+2+3+6+5+318743040=318743065

  ⇒x+318743056=318743065

  ⇒x=9

  *IOE không nhắn tin được vì nó là 1 trang web như 247 vậy

  0
  2021-07-21T01:27:51+00:00

  x+2+3+6+5+88x88x49x5x6x4x7=318743065

  ⇒ x= 318743065 -2-3-6-5-88 : 88 : 49: 5: 6:4:7

  ⇒ x= 87,99997818932768

  Bạn không thể nhắn tin trên ioe được vì nó là 1 trang web để học.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )