ai có cách làm nào so sánh nhanh 2 phân số ko ai có bảo mik nah xong mik vote 5 sao

Question

ai có cách làm nào so sánh nhanh 2 phân số ko
ai có bảo mik nah xong mik vote 5 sao

in progress 0
Anna 5 tháng 2021-07-13T03:07:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:08:01+00:00

  rất dễ:

  ta có thể viết 1 phân số bất kì có mẫu âm thành phân số= nó và có mẫu dương bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số đó với -1 

  đây là cách mk bt nếu ai có cái khác mong chỉ dẫn thêm

  0
  2021-07-13T03:08:34+00:00

  Nếu hai phân số có cùng tử số thì số nào có mẫu lớn hơn thì bé hơn

  vd: $\frac{1}{2}$ > $\frac{1}{3}$ 

  Nếu hai phân số có cùng mẫu số thì số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn

  vd: $\frac{3}{2}$ > $\frac{1}{2}$ 

  Ngoài ra:

  $\frac{a}{b}$ = $\frac{c}{d}$

  ⇔ a.d = c.b

  Vậy với phân số $\frac{a}{b}$ và $\frac{c}{d}$

  thì so sánh a.d và c.b nếu a.d lớn hơn thì $\frac{a}{b}$ > $\frac{c}{d}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )