Ai có thể cho em một vài câu thần chú để nhớ các giá trị lượng giác các cung có liên quan đặc biệt và các giá trị lượng giác đi ạ! E xin cảm ơn!

Question

Ai có thể cho em một vài câu thần chú để nhớ các giá trị lượng giác các cung có liên quan đặc biệt và các giá trị lượng giác đi ạ!
E xin cảm ơn!

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-05T03:51:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:52:47+00:00

  Sin đi học ( đối/huyền)

  Cos không ham ( kề /huyền)

  Tan đoàn kết ( đối/ kề)

  Costan kết đoàn (kề/đối)

  0
  2021-10-05T03:53:13+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Giá trị lượng giác là kiểu như

  Sin đi học

  Cos không hư

  Tan đoàn kết

  Cotan kết đoàn

  Phải k?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )