ai đã sáng tác ra bài quốc ca việt nam ai đã dựng lên đảng cộng sảng việt nam

Question

ai đã sáng tác ra bài quốc ca việt nam
ai đã dựng lên đảng cộng sảng việt nam

in progress 0
Maria 3 tuần 2021-11-22T11:46:57+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-22T11:48:25+00:00

    Nhạc sĩ Văn Cao (1923–1995) sáng tác vào năm1944 

    Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dựng lên đảng CS VN nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )