ai dân Cát Hải giúp mik với! ở huyện Cát Hải đã diễn ra một số cuộc di dân cho biết nguyên nhân và ý nghĩa của cuộc di dân đó(mai mik KT rồi)

Question

ai dân Cát Hải giúp mik với! ở huyện Cát Hải đã diễn ra một số cuộc di dân cho biết nguyên nhân và ý nghĩa của cuộc di dân đó(mai mik KT rồi)

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-14T08:00:09+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-14T08:01:09+00:00

    nguyên nhân là do điều kiện tự nhiên và hại của con người

    ý nghĩa là cải tạo, phát triển kinh tế và phân bố dân cư hợp lí

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )