ai dạy cho tui cách chuyển câu chủ động sang câu bị động đy, ko sao chép ở bất cứ đou, bởi vì tui xem qua hết r, pk lm = chính bản thân các bn, các bn

Question

ai dạy cho tui cách chuyển câu chủ động sang câu bị động đy, ko sao chép ở bất cứ đou, bởi vì tui xem qua hết r, pk lm = chính bản thân các bn, các bn lm sao ghi ra vậy. chiều mềnh thi ròi lm ơn giúp mk!! ;-;”

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-09-02T09:41:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:42:57+00:00

  Chủ động

  S   +    V   +  O

  Bị động 

  Đưa O ( tân ngữ ) lên làm S ( chủ ngữ ) + be

  V ( Verb ) đổi thành V³/V-ed

  S ( chủ ngữ ) thêm by và đổi thành O (tân ngữ )

  Công thức : S + be + V³/V-ed + by + O

  0
  2021-09-02T09:43:07+00:00

  Chủ động

  S   +    V   +  O

  Bị động 

  Đưa O ( tân ngữ ) lên làm S ( chủ ngữ ) + be

  V ( Verb ) đổi thành V³/V-ed

  S ( chủ ngữ ) thêm by và đổi thành O (tân ngữ )

  Công thức : S + be + V³/V-ed + by + O

  *Đối với các động từ khuyết thiếu như: may, should, might, can,…. thì thêm be trước nó

  (VD: the tree can be climbed )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )