ai giải giúp mik với complete each sentenceso it meansthe same as the sentencea bove Dịch: hoàn thành mỗi câu để nó có nghĩa giống như câu ở trên Lan

Question

ai giải giúp mik với
complete each sentenceso it meansthe same as the sentencea bove
Dịch:
hoàn thành mỗi câu để nó có nghĩa giống như câu ở trên
Lan is interested in eating out
(Rewite the sentence but unchanged its meaning.
->Lan…………….

in progress 0
Sadie 4 tuần 2021-11-10T20:35:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:36:23+00:00

  1.Lan is keen on eating out.

  chúc bạn học tốt

  0
  2021-11-10T20:36:38+00:00

  1. Lan is fond of eating out. (Cách 1)

    Lan is keen on eating out.(Cách 2)

    Vote 5* ủng hộ mik nhé !!! Thank kiu !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )