Ai giai ho minh voi ak : Cho đường tròn tâm O. Gọi I là trung điểm của bán kính OA . Qua I vẽ dây BC vuông góc với OA . a) Chứng minh tứ giác ABOC là

Question

Ai giai ho minh voi ak : Cho đường tròn tâm O. Gọi I là trung điểm của bán kính OA . Qua I vẽ dây BC vuông góc với OA .
a) Chứng minh tứ giác ABOC là hình thoi
b) từ B kẻ tiếp tuyến với đường tròn O , tiếp tuyến này cắt đường thẳng OA tại D . Biết OA = 3cm . Tính OD

in progress 0
Arya 1 tháng 2021-08-05T02:25:00+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:26:02+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a)

  OI vuông góc với BC tại I suy ra I là trung điểm BC

  Tứ giác OBAC có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm suy ra OBAC là hình thoi.

  b)

  ABOC là hình thoi nên BA=AC=OC=OB=OA=3 cm

  ⇒ Tam giác ABO là tam giác đều suy ra 

  \(\begin{array}{l}
  \widehat {AOB} = 60^\circ \\
   \Rightarrow \widehat {BDO} = 30^\circ 
  \end{array}\)

  ⇒ OD=2.OB=6 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )