Ai giỏi TA chỉ mình với Động từ bất quy tắc (Learn) (Live) (Clean) (Finish) (Receive) MÌNH SẼ ĐÁNH GIÁ CHO 5 SAO????????

Question

Ai giỏi TA chỉ mình với
Động từ bất quy tắc
(Learn)
(Live)
(Clean)
(Finish)
(Receive)
MÌNH SẼ ĐÁNH GIÁ CHO 5 SAO????????

in progress 0
Hailey 2 giờ 2021-10-24T01:22:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:23:46+00:00

  – Learn = Learned ( có quy tắc )

  – Live = Lived ( có quy tắc )

  – Clean = Cleaned ( có quy tắc )

  – Finish = Finished ( có quy tắc )

  – Receive = Received ( có quy tắc )

  ~CHÚC BẠN HỌC TỐT~ 

  0
  2021-10-24T01:24:20+00:00

  Learn -> Learnt(Bất qui tắc ) Learned (Có qui tắc )

  Live -> Lived

  Clean -> Cleaned

  Finish -> Finished

  Receive -> Received

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )