Ai giỏi toán giúp mình với ạ Làm đầy đủ và chi tiết mình voce 5* và câu trả lời hay nhất nha Trong một dạ hội cuối năm ở một cơ quan, ban tổ chức phá

Question

Ai giỏi toán giúp mình với ạ
Làm đầy đủ và chi tiết mình voce 5* và câu trả lời hay nhất nha
Trong một dạ hội cuối năm ở một cơ quan, ban tổ chức phát ra 44 vé xổ số được đánh số từ 1 đến 44 cho 44 người. Xổ số có bốn giải cho bốn người là nhất, nhì, ba và khuyến khích. Khi xét giải, bao nhiêu khả năng có thể xảy ra nếu biết rằng người giữ vé số 20 trúng một trong bốn giải?

in progress 0
Melody 7 ngày 2021-12-03T22:26:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:28:35+00:00

  Chúc bạn học tốt

  Đáp án:  4.A3 43

   Giải thích các bước giải:

  ​Người giữ vé số 20 trúng một trong bốn giải, có 4 khả năng.

  Ba giải còn lại ứng với một chỉnh hợp chập 3 của 43, có  khả năng.

  Vậy, tổng số khả năng có thể xảy ra là 4 . A3 43

   

  0
  2021-12-03T22:28:41+00:00

  Đáp án:

  Người giữ vé số 20 có 4 khả năng trúng 1 trong 4 giải. Sau khi xác định giải của người này thì 3 giải còn lại rơi vào 43 người không giữ vé số 20. Vậy theo quy tắc nhân có 4.A343  kết quả có thể.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )