Ai giỏi vật lý 8 giải giúp mình: Hai ô tô khởi hành cùng lúc từ hai địa điểm A và B và cùng chuyển động về điểm C . Biết AC=108km ; BC=60km, xe kh

Question

Ai giỏi vật lý 8 giải giúp mình:
Hai ô tô khởi hành cùng lúc từ hai địa điểm A và B và cùng chuyển động về điểm C . Biết AC=108km ; BC=60km, xe khởi hành từ A đi với vận tốc 60km/h muốn hai xe đi đến C cùng lúc thì xe khởi hành Từ B có vận tốc bao nhiêu

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-12-06T10:04:47+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T10:06:43+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt

  s1 = 108 km

  s2 = 60 km

  v1=60 km/h

  ? v2? km/h

  Giải

  Thời gian đi hết quãng đường AC là:

  v=s/t => t=s/v= 108/60 = 1,8 (km/h)

  Vì 2 xe khởi hành cùng 1 lúc và đến C cùng 1 lúc nên: thời gian đi từ A-C = thời gian đi từ B-C => thời gian đi quãng đường BC là 1,8 km/h.

  Vận tốc đi quãng đường BC là:

  v=s/t = 60/1,8 = 33.(3) (km/h) tương đương 33 km/h

  Vậy vận tốc BC là 33 km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )