ai giúp em vs ạ nhưng phải giỏi địa lí Câu 6. Khu vực nào của Hoa Kì tập trung đông dân cư nhất? a. Bán đảo Alatxca c. Trê

Question

ai giúp em vs ạ nhưng phải giỏi địa lí
Câu 6. Khu vực nào của Hoa Kì tập trung đông dân cư nhất?
a. Bán đảo Alatxca c. Trên dãy Coocđie
b. Phía Đông Hoa Kì d. Phía Nam Hồ Lơn và duyên hải Đông Bắc Hoa Kì.
Câu 7. Diện tích của Châu Mĩ khoảng:
a. 42 triệu km2 b. 50 triệu km2 c. 53 triệu km2 d. 64 triệu km2
Câu 8. Địa hình Nam Mĩ tính từ tây sang Đông lần lượt là:
a. Đồng băng, núi già, núi trẻ. c. núi trẻ, núi già, sơn nguyên.
b. Núi trẻ, đồng băng, sơn nguyên. d. núi trẻ, sơn nguyên, đồng bằng.
Câu 9. Khu vực Trung và Nam Mĩ chủ yếu thuộc môi trường đới:
a. ôn đới c. đới nóng
b. hàn đới d. cận nhiệt
Câu 10. Vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” của Hoa Kì phân bố ở :
a. vùng đông bắc ven Đại Tây Dương.
b. vùng phía đông ven Đại Tây Dương.
c.vùng phía nam Hồ Lớn.
d. phía nam và duyên hải phía tây ven Thái Bình Dương.

in progress 0
Alaia 11 giờ 2021-09-08T13:27:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:28:52+00:00

  Câu 6. D

  Câu 7. A

  Câu 8. B

  Câu 9. A (ko rõ)

  Câu 10. D

  Học tốt!

  0
  2021-09-08T13:29:11+00:00

  6B

  7A

  8B

  9D

  10D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )