Ai giúp mình bài 5.3. trong vở bài tập vật lý trang 17 nhé ,chỉ cần điền đáp án là được.

Question

Ai giúp mình bài 5.3. trong vở bài tập vật lý trang 17 nhé ,chỉ cần điền đáp án là được.

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-08-31T13:52:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:53:53+00:00

  a. Biển C       

  b. Biển B       

  c. Biển A

  d. Biển B       

  e. Biển A       

  f. Biển C

  0
  2021-08-31T13:54:36+00:00

  Đáp án:

  a) Biển C       

  b) Biển B       

  c) Biển A

  d) Biển B       

  e) Biển A       

  f) Biển C

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )