ai giúp mình bài này với hic B1: sắp xếp các tỉ số lượng giác từ bé đến lớn tan 35, cot 11, tan 43, cot 62, tan 45 B2: cho tgiac abc vuông tại a, đườ

Question

ai giúp mình bài này với hic
B1: sắp xếp các tỉ số lượng giác từ bé đến lớn
tan 35, cot 11, tan 43, cot 62, tan 45
B2: cho tgiac abc vuông tại a, đường cao AH, H thuộc BC. AC= 3cm, BC= 5cm
a) tính độ dài đoạn Ab, AH
b) tính độ dài đoạn BH, Ch

in progress 0
Arya 19 giờ 2021-09-08T23:19:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:21:06+00:00

  1. 

  `tan 35 = tan 35`

  `cot 11 = tan 79`

  `tan 43 = tan 43`

  `cot 62 = tan 28`

  `tan 45 = tan 45`

  `=> tan 28 < tan 35 < tan 43 < tan 45 < tan 79`

  `<=> cot 62 < tan 35 < tan 43 < tan 45 < cot 11`

  2.

  a)

  Py-ta-go: `BC^2 = AB^2 + AC^2 => AB = 4 (cm)`

  `AH.BC=AB.AC => AH = 12/5  (cm)`

  b)

  Py-ta-go

  `=> BH = 16/5 (cm)`

  `=> CH = 9/5 (cm)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )