Ai giúp mình giải câu 1 bài 8 phần vở bài tập với ại

Question

Ai giúp mình giải câu 1 bài 8 phần vở bài tập với ại

in progress 0
Eva 47 phút 2021-10-17T04:48:49+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-17T04:50:39+00:00

    Biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu gái trị sản xuất ngành trồng trọt qua hai năm 1990 và 2002 (đơn vị: %).

    ai-giup-minh-giai-cau-1-bai-8-phan-vo-bai-tap-voi-ai

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )