ai giúp mình với mình hứa cảm ơn đủ 13.Bằng phương pháp nào sau đây có thể tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh với đầy đủ các đặc điểm của

Question

ai giúp mình với mình hứa cảm ơn đủ
13.Bằng phương pháp nào sau đây có thể tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh với đầy đủ các đặc điểm của cơ thể gốc?
A:
Công nghệ tế bào.
B:
Gây đột biến bằng tia tử ngoại.
C:
Gây đột biến bằng tia phóng xạ.
D:
Công nghệ gen.
14
Người mắc hội chứng Đao mang bộ NST nào sau đây?
A:
4n.
B:
2n -1.
C:
2n +1.
D:
3n.
16
Có bao nhiêu hiện tượng sau đây là thường biến?
(I). Trên một cây rau mác, các lá trên mặt nước có hình mũi mác, các lá trong nước có hình bản dài.
(II). Cùng một con gà, nếu cho ăn thóc 2 lần một ngày thì năng suất trứng thấp hơn so với cho ăn thóc 5 lần/1 ngày.
(III). Trên một cây rau dừa nước, khúc thân mọc trên bờ có lá nhỏ, đường kính thân nhỏ và chắc; khúc thân mọc trải trên mặt nước có lá to, đường kính thân lớn hơn và ở mỗi đốt có một phần rễ biến thành phao.
(IV). Lợn ỉ Nam Định dù nuôi ở miền Bắc, nuôi ở miền Nam hay nuôi ở các vườn thú của các nước Châu Âu thì lông vẫn có màu đen.

A:
3
B:
1
C:
4
D:
2
17
Theo lí thuyết, trong các loại tế bào sau đây ở động vật, có bao nhiêu loại tế bào chứa bộ NST lưỡng bội?
(I). Tế bào sinh dưỡng.
(II). Tế bào trứng.
(III). Tế bào tinh trùng.
(IV). Tế bào hợp tử.

A:
1
B:
4
C:
3
D:
2
20.Tận cùng sợi trục của nơron, nơi tiếp giáp giữa các nơron hoặc giữa nơron và cơ quan trả lời được gọi là

A:
bao miêlin.
B:
cúc xinap.
C:
thân nơron.
D:
eo Răngviê.
21
Quá trình tổng hợp ARN cần có sự tham gia của những yếu tố nào sau đây?
(I). Mạch khuôn của gen.
(II). Enzim xúc tác.
(III). 20 loại axit amin tự do.
(IV). Bốn loại nuclêôtit tự do là uraxin, guanin, xitôzin và ađênin.
(V). Bào quan ribôxôm.

A:
(I), (III) và (V).
B:
(III), (IV) và (V).
C:
(I), (II) và (IV).
D:
(II), (III) và (V).
22
Loại prôtêin nào sau đây tham gia cấu trúc nên sừng, móng, tóc và lông của động vật?
A:
Elastin.
B:
Côlagen.
C:
Insulin.
D:
Kêratin.
23
Khi nói về tỉ lệ giới tính của quần thể, phát biểu nào sau đây sai?
A:
Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ giữa số cá thể đực và số cá thể cái.
B:
Tỉ lệ giới tính của quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm.
C:
Tỉ lệ giới tính cho thấy tiềm năng sinh sản của quần thể .
D:
Tỉ lệ giới tính thay đổi chủ yếu theo nhóm tuổi và sự tử vong không đồng đều giữa cá thể đực và cái.
24
Những bệnh nào sau đây lây truyền qua đường tình dục?
A:
Giang mai, sùi mào gà, tiêu chảy.
B:
Lậu, viêm gan B, lao phổi.
C:
Viêm gan B, giang mai, thuỷ đậu.
D:
Giang mai, lậu, viêm gan B.
25
Có bao nhiêu biện pháp sau đây của con người góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường sống?
(I). Phục hồi rừng và trồng rừng mới.
(II). Bảo vệ các loài sinh vật.
(III). Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên.
(V). Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm.

A:
1
B:
3
C:
2
D:
4
26
Hệ cơ quan nào sau đây có chức năng thải các sản phẩm bài tiết hòa tan trong máu?
A:
Hệ bài tiết.
B:
Hệ tiêu hóa.
C:
Hệ nội tiết.
D:
Hệ tuần hoàn.
27
Những loại tế bào bạch cầu nào tham gia bảo vệ cơ thể bằng cơ chế thực bào?
A:
Bạch cầu trung tính và bạch cầu mônô.
B:
Bạch cầu trung tính và bạch cầu ưa axit.
C:
Bạch cầu mônô và bạch cầu limphô.
D:
Bạch cầu mônô và bạch cầu ưa kiềm.

in progress 0
Cora 1 năm 2021-10-28T21:23:05+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:24:40+00:00

  13 B

  14 B

  16 A

  17 A

  20 A

  21 C

  22 D

  23 C

  24 A

  25 V

  26  D

  27 B 

  Chúc bn học tốt !!!!!!!!!!!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )