ai giúp vs đừng copy nha mik vote cho B. Tự luận (4 điểm) Lấy một vật đã nhiễm điện âm đưa lại gần một quả cầu treo trên một sợi dây chỉ tơ mảnh. Hãy

Question

ai giúp vs đừng copy nha mik vote cho
B. Tự luận (4 điểm)
Lấy một vật đã nhiễm điện âm đưa lại gần một quả cầu treo trên một sợi dây chỉ tơ mảnh. Hãy cho biết trong các trường hợp sau quả cầu có bị nhiễm điện không? Nếu có thì nhiễm điện gì?
a) Quả cầu bị hút lại gần vật nhiễm điện
b) Quả cầu bị đẩy ra xa vật nhiễm điện

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-20T02:40:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:41:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Khi quả cầu bị hút lại gần vật nhiễm điện, có hai trường hợp đều có thể xảy ra: quả cầu không bị nhiễm điện hoặc là quả cầu đã nhiễm điện dương.

  b) Khi quả cầu bị đẩy ra xa vật nhiễm điện, quả cầu đã bị nhiễm điện âm, vì lúc đó hai vật nhiễm điện cùng dấu đã đẩy nhau.

  0
  2021-10-20T02:42:15+00:00

  Đáp án:

  a. Quả cầu có bị nhiễm điện do có tương tác với vật bị nhiễm điện. Vì quả cầu bị hút lại gần vật nhiễm điện

  ⇒ Hai vật nhiễm điện trái dấu ⇒ Quả cầu nhiễm điện dương.

  b. Quả cầu có bị nhiễm điện do có tương tác với vật bị nhiễm điện. Vì quả cầu bị đẩy ra xa vật nhiễm điện

  ⇒ Hai vật nhiễm điện cùng dấu ⇒ Quả cầu nhiễm điện âm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )