ai là ng tìm ra châu mĩ đầu tiên

Question

ai là ng tìm ra châu mĩ đầu tiên

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-07-24T19:53:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:54:36+00:00

  Người tìm ra châu Mĩ đầu tiên là C. Cô-lôm-bô. Ông tìm ra châu Mĩ đầu tiên vào năm 1498.

  0
  2021-07-24T19:55:01+00:00

  Nhà hàng hải Christopher Columbus là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ.  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )