Ai là người chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở anh Mình cần gấp xin cảm ơn

Question

Ai là người chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở anh
Mình cần gấp xin cảm ơn

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-09-11T15:20:19+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T15:22:08+00:00

  n sáng tạo ra máy dệt là ét mơn các rai

  0
  2021-09-11T15:22:14+00:00

  Edmund Cartwright đã phát minh ra máy dệt vải chạy bằng hơi nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )