Ai là người đầu tiên giữ chức Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam?

Question

Ai là người đầu tiên giữ chức Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam?

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-07-29T03:34:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:36:14+00:00

  Ai là người đầu tiên giữ chức Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam?

  A. Nguyễn Thị Bình.

  B. Lê Đức Thọ.

  C. Nguyễn Hữu Thọ.

  D. Huỳnh Tấn Phát

  Chúc anh/ chị học tốt. Cho em xin 5 sao và CTLHN.

  0
  2021-07-29T03:36:27+00:00

  Ai là người đầu tiên giữ chức Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam?

  A. Nguyễn Thị Bình

  B. Lê Đức Thọ

  C. Nguyễn Hữu Thọ

  D. Huỳnh Tấn Phát

          Vì ông đã ra mặt trận chỉ huy quân đoàn đi đánh giặc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )