ai là người làm ra đèn và điện

Question

ai là người làm ra đèn và điện

in progress 0
Aaliyah 5 tháng 2021-07-29T10:46:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:47:14+00:00

  Thomas Alva Edison là người làm ra đèn và điện

  #chúc bạn học tốt

  năm mói vui vẻ

  0
  2021-07-29T10:47:36+00:00

  Giải:

  người làm ra đèn và điện là :  Thomas Alva Edison 

  (có ý kiến j xin đáng gọp, xin cảm ơn, chúc bạn học tốt!!)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )