Ai là người lãnh đạo quần chúng nhân dân nổi dậy, thành lập nhà nước Lâm Ấp ( Cham-pa)?

Question

Ai là người lãnh đạo quần chúng nhân dân nổi dậy, thành lập nhà nước Lâm Ấp ( Cham-pa)?

in progress 0
Kennedy 4 tuần 2021-07-08T19:49:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:50:12+00:00

  `=>` Khu Liên

  Giải thích:

  – Dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, nhan dân Tượng Lâm đã nổi dậy giết huyện lệnh rồi thành lập ra nhà nước Lâm Ấp.

  0
  2021-07-08T19:50:15+00:00

  Năm 100, nhân dân ở Quảng Bình đã đứng dậy khởi nghĩa nhưng thất bại, chính quyền Đông Hán đã thi hành chính sách đàn áp cực kỳ dã man và thiết lập chế độ cai trị hà khắc. Cuối đời nhà Hán, nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên nỗi dậy giết huyện lệnh rồi tự xưng làm vua lập nên nước Lâm Ấp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )