Ai là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20,năm thứ 15 Ai là á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20,năm thứ 19

Question

Ai là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20,năm thứ 15
Ai là á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20,năm thứ 19

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-09-17T02:28:56+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:30:43+00:00

  nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20: Nguyễn thị thu hằng 

  năm thứ 15: Văn Viết Đức

  Á quân năm thứ 20: Vũ quốc anh

   năm thứ 19: Nguyễn Hải đăng

  0
  2021-09-17T02:30:52+00:00

  A) nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 là chị Nguyễn Thị Thu Hằng với 235 điểm

      nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15 là anh Văn Viết Đức với 250 điểm

  B) á quân đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 là anh Vũ Quốc Anh với 165 điểm

      á quân đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 là anh Nguyễn Hải Đăng với 210 điểm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )