ai làm bài này giúp mk vs( nhớ bày mk giải từng bước nha nha) Mike nhân ít nhất hai số nguyên liên tiếp với nhau. Anh ta thu được một số có sáu chữ số

Question

ai làm bài này giúp mk vs( nhớ bày mk giải từng bước nha nha)
Mike nhân ít nhất hai số nguyên liên tiếp với nhau. Anh ta thu được một số có sáu chữ số N. Hai chữ số đầu tiên của N là 47 và hai chữ số cuối của N là 74. Tổng các số nguyên mà Mike nhân với nhau là bao nhiêu.

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-09-06T18:02:18+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T18:03:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Không có 2 số nguyên nào thỏa mãn. Vì Không thể có phép nhân nào mà nhân ít nhất 2 số nguyên liên tiếp mà có chữ số cuối là 4.

   

  0
  2021-09-06T18:04:00+00:00

  Đáp án:

  Ta có:

  Không có phép nhân 2 số nguyên liên tiếp nào có chữ số cuối là 4.

  =>không có 2 số nguyên nào thỏa mãn.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )