Ai làm bản báo cáo thực hành vật lý 10, rơi tự do chưa ạ , cho em xin ảnh tham khảo với , em cảm ơn

Question

Ai làm bản báo cáo thực hành vật lý 10, rơi tự do chưa ạ , cho em xin ảnh tham khảo với , em cảm ơn

in progress 0
Vivian 1 tuần 2021-12-02T19:19:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:20:42+00:00

  Đáp án:

  Tớ nộp rồi chưa trả về

  Giải thích các bước giải: trong bài báo cáo có

  Lý thuyết

  Nêu các bước thực hành

  Điền số vào bảng

  Tính sai số của gia tốc rơi tự do

  Nêu chú ý khi thực hành

  0
  2021-12-02T19:21:06+00:00

  Đáp án: tớ ko biết cậu hỏi các bạn trong lớp đi

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )