ai làm hộ mình bài này nhưng trình bày bài được không , mình cho 5 sao : tổng kết năm học , 4 lớp 6A ,6B,6C,6D có 75 đạt danh hiệu học sinh tiên tiến

Question

ai làm hộ mình bài này nhưng trình bày bài được không , mình cho 5 sao :
tổng kết năm học , 4 lớp 6A ,6B,6C,6D có 75 đạt danh hiệu học sinh tiên tiến . số học sinh tiên tiến lớp 6A bằng 1/3 tổng số học sinh tiên tiến khối 6 , số học sinh tiên tiến lớp 6B bằng 108% số học sinh tiên tiến lớp 6A , số học sinh tiên tiến lớp 6C nhiều hơn lớp 6D là 3 em .
a ) tính số học sinh tiên tiến mỗi lớp
b ) tính tỉ số % của số học sinh tiên tiến lớp 6D so với số học sinh tiên tiến cả khối 6 .

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-10-26T18:48:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:50:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-26T18:50:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. Số HS tiên tiến của lớp 6A là: $75.\frac{1}{3} = 25$ em 

  Số HS tiên tiến của lớp 6B là 108%.25 = 1,08.25 = 27 em 

  Tổng số HS tiên tiến của hai lớp 6C và 6D là: 75 – (25 + 27) = 23 em 

  Số HS tiên tiến của lớp 6C là $\frac{23 + 3}{2} = 13$ em 

  Số HS tiên tiến của lớp 6D là: $\frac{23 – 3}{2} = 10$ em 

  b. Tỉ lệ số HS tiên tiến của lớp 6D so với toàn khối 6 là: $\frac{10}{75}$.100% = 13,33%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )