Aira/often/go/shopping/at the weekend/but she/not/go/this weekend/because/she is ill

Question

Aira/often/go/shopping/at the weekend/but she/not/go/this weekend/because/she is ill

in progress 0
Nevaeh 2 tháng 2021-07-27T02:07:51+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:08:55+00:00

  -> Aria often goes shopping at the weekend but she isn’t going to this weekend because she is ill

  – go -> goes ( do có at the weekend – hiện tại đơn)

  – not go -> isn’t going ( do có this weekend – thì hiện tại tiếp diễn)

  Tạm dịch: Aria thường đi mua sắm vào cuối tuần nhưng cuối tuần này cô ấy không đi vì bị ốm

  Xin hay nhất ạ

  0
  2021-07-27T02:09:17+00:00

  -> Aira often goes shopping at the weekend but she doesn’t go this week because she is ill.

  Dịch : Aira thường đi shopping vào cuối tuần nhưng cô ấy không đi vào tuần này vì cô bị ốm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )