AXIT RIBONUCLEIC 1.Cấu tạo theo nguyên tắc nào 2.Nó có mấy mạch polinuclêôtit 3.Đơn phân ARN ? Có mấy loại đơn phân 4.có mấy loại ARN ? chức năng của

Question

AXIT RIBONUCLEIC
1.Cấu tạo theo nguyên tắc nào
2.Nó có mấy mạch polinuclêôtit
3.Đơn phân ARN ? Có mấy loại đơn phân
4.có mấy loại ARN ? chức năng của từng loại

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-10T21:02:23+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T21:03:27+00:00

  Đáp án:

  · Axit Ribonucleic

  1. Cấu tạo theo nguyên tắc nào

  ⇒ ARN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

  2. Nó có mấy mạch polinuclêôtit

  ⇒ ARN có một mạch polinuclêôtit

  3. Đơn phân ARN? Có mấy loại đơn phân?

  ⇒ – Đơn phân là các ribonucleotit, có 4 loại ribonucleotit (A, U, G, X)

  4. Có mấy loại ARN? Chức năng của từng loại

  – Có 3 loại ARN:

  + mARN có vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của prôtêin cần tổng hợp

  + tARN có chức năng vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp prôtêin

  + rARN là thành phần cấu tạo nên ribôxôm – nơi tổng hợp prôtêin

   

  0
  2021-09-10T21:03:51+00:00

  AXIT RIBONUCLEIC

  $1$.Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân 

  $2$.Nó có một mạch polinuclêôtit

  $3$.Đơn phân ARN là A, U, G ,X

  $4$ . Có $3$ loại ARN là mARN: ARN thông tin  , tARN : ARN vận chuyển ,rARN : ARN riboxom

  Chức năng của mỗi loại

  +mARN có chức năng  truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein cần tổng hợp

  +tARN có chức năng vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp protein

  +rARN có chức năng là thành phần cấu tạo nên riboxom 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )