Alen B quả đỏ trội hoàn toàn Alen b quả vàng . Quan sát 1 cây của loài này qua giảm phân bình thường có các giao tử BB , Bb , bb- theo lý thuyết hãy x

Question

Alen B quả đỏ trội hoàn toàn Alen b quả vàng . Quan sát 1 cây của loài này qua giảm phân bình thường có các giao tử BB , Bb , bb- theo lý thuyết hãy xác định KG của cây đanh xeys – cho cây đang xét tự thụ phấn , xác định tỉ lệ KG , KH của con

in progress 0
Madelyn 47 phút 2021-10-08T09:07:17+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T09:08:45+00:00

  B : đỏ , b : vàng 

  Quan sát 1 cây của loài này qua giảm phân bình thường có các giao tử BB , Bb , bb

   Cây đang xét có kiểu gen BBbb 

  P : BBbb                                              x  BBbb

  G : 1/6 BB : 4/6 Bb : 1/6 bb x                    1/6 BB : 4/6 Bb : 1/6 bb

  F1 : 1/36BBBB , 8/36 BBBb , 18/36BBbb ,8/26 Bbbb , 1/36bbbb

  Tỉ kệ KH : 35 đỏ : 1 vàng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )